Tula #1

Panandaliang saya sa tuwing ika’y kasama,

Panandaliang tuwa sa kislap ng iyong mga mata

 

Pang-matagalang sakit sa tuwing yakap ka niya,

Pang-matagalng  hapdi ang katotohanang, nauna siya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s