Salamin

Lahat ng kasinungalingan, sa salamin makikita

Mukhang pilit na pinapaganda, ‘yan ang ibinibida

Sa madlang walang ibang ginawa kundi ang manghusga

Ang mundo’y parang contest, dahil lahat ng tao ay hurado, ‘diba?

 

Parating ibinabagay sa kung anong gusto nila

Ni minsan ba’y naitanong na kung sino ka?

Sumusunod sa mga bagong pauso ng sikat

Binili mo naman lahat, pero ‘di ka pa rin sapat

 

Hanggang kailan mo babalewalain ang salamin

Hindi ba’t sarili mo lang din ang salarin?

Sa paulit-ulit na kasinungalingan, ‘di ka ba kinakabahan?

Salami’y kahit saan, lalabas ang repleksyon ng katotohanan.

Advertisements

2 thoughts on “Salamin

  1. Tama ka, ang salamin nga ay sumasalamin sa repliksyon mo , hindi lang kung nao ang pinapakita mo sa pang labas , kundi pati na rin sa pang loob. Pero , may iba rin akong pananaw tungkol dito , at nais kung ibahagi iyon sa’yo, na ang tao ay parang salamin na kahit madurog man siya dahil sa mga pagsubok, mananatili parin tayong salamin na patuloy parin siya /tayo mag “rere-flect” , nasasa atin kung ang “durog repleksyon iyon. Ay gagamitin natin mara maka “inspire” o maka sira ng ibang tao,Kaya , kung dumating ang panahon na durog na durog ka , at bumangon ka , at gamitin mong inspirasyon nag mga masasama at magagandang repleksyon/ leksyon na natotonan mo sa buhay. ^_^

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s